Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

Πρακτική άσκηση καταρτιζομένων στο Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Αχαΐας

Το Περιφερειακό ΚΕΚ ΔΒΜ Π.Ε. Αχαΐας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης είναι ένας δημόσιος εκπαιδευτικός φορέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Περιφερειακή ενότητα Αχαΐας, ο οποίος δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μεταξύ των άλλων σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για ανέργους, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και από Εθνικούς πόρους.

Πρόσφατα ανέλαβε τη δράση της κατάρτισης 80 νέων άνεργων αγροτών στο πλαίσιο του σχεδίου Υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «Γίνε Έξυπνος Αγρότης (ΓΕΑ)-Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης  του Ανθρώπινου Δυναμικού  στον Πρωτογενή Τομέα».

Η δράση αυτή περιλαμβάνει 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 20 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις που ασκούν συναφή προς το αντικείμενο δραστηριότητα.
Ο αριθμός των καταρτιζόμενων που μπορεί να απασχολήσει η επιχείρησή σας προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα:

Υποχρεώσεις της Επιχείρησης:
Εκπαίδευση έως 20 καταρτιζομένων για 20 ώρες (5 ημέρες).
Οφέλη της Επιχείρησης για την εκπαίδευση 20 ατόμων:
Αμοιβή Επιχείρησης: = 3 ευρώ X αριθμό καταρτιζόμενων X 20 ώρες
Αμοιβή Υπεύθυνου Εκπαιδευτή Επιχείρησης (1 εκπαιδευτής/15 καταρτιζόμενοι. Ο εκπαιδευτής ορίζεται από την επιχείρηση) = 10 ευρώ X 20 ώρες
Παρακαλούμε σε περίπτωση θετικής αντιμετώπισης από την πλευρά σας, να μας ενημερώσετε για τα παρακάτω (είναι αναγκαία για την σύνταξη προσύμφωνου συνεργασίας):
Επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η έδρα, τα υποκαταστήματα που διαθέτει στο Νομό Αχαΐας καθώς και ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που απασχόλησε κατά τις τρείς (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις.
Η έδρα ή τα υποκαταστήματα όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων (σε κάθε περίπτωση εντός των Νομού).
Περισσότερες πληροφορίες στο Περιφερειακό Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας, Αυτ. Θεοδοσίου 2 – 10, Τ.Κ. 26333 Πάτρα και στα τηλ.: 2610 330273 – 330252 / 2691-61493, φαξ: 2610 323336, ειδικός κωδικός: 12131242, e-mail: kek@pde.gov.gr ,  http://www.kek.pde.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...