Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Ηλεία: Αιτήσεις-ρεκόρ για υπαγωγή στο "νόμο Κατσέλη" - Πτωχεύουν νοικοκυριά!

Η δεινή οικονομική θέση που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται τα νοικοκυριά του Νομού Ηλείας, έχουν προκαλέσει την τεράστια κάμψη της αγοράς, με συνέπεια ολοένα και περισσότερα καταστήματα να κλείνουν καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα πολλαπλά έξοδα και με δεδομένο πως οι καταναλωτές πλέον αγοράζουν μόνο τα απαραίτητα.


Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται και σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στελέχη της αγοράς, είναι πολύ δύσκολη, ενώ δεν αποκλείεται μελλοντικά οι μικρές αγορές, να σταματήσουν να υπάρχουν λόγω της κατακόρυφης πτώσης του τζίρου τους. Τα «λουκέτα» που πολλοί επιχειρηματίες το τελευταίο διάστημα έχουν αναγκαστεί να βάλουν στις επιχειρήσεις τους, είναι, όπως τονίζουν πηγές, ένα μόνο δείγμα της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει κυρίως τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.

Κατά κοινή ομολογία τη μεγαλύτερη «ομπρέλα» δίδει η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/10 σχετικά με τη ρύθμιση και τη διαγραφή των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. Η υπαγωγή δηλαδή στον γνωστό ως «νόμο Κατσέλη», ο οποίος διατηρείται και το 2014. Από το προηγούμενο καλοκαίρι έχει θεσπιστεί η αναστολή όλων των διωκτικών μέτρων από τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης και για διάστημα δύο μηνών (μέχρι την ημέρα επικύρωσης). Η αναστολή συνεχίζεται έως την εκδίκαση της υπόθεσης, αν δεν υπάρξει συμβιβασμός.

Σε αυτό υπάγονται άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες-μη έμποροι, καθώς και έμποροι εφόσον έχουν διακόψει την εμπορία τους υπό τον όρο ότι για όσο χρόνο ήταν έμποροι ήταν ενήμεροι στις οφειλές τους, μικρέμποροι ακόμη και εν ενεργεία.

Αιτήσεις για υπερχρεωμένα

Σύμφωνα με στοιχεία του Ειρηνοδικείου Ηλείας, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από δανειολήπτες, οι οποίοι σήμερα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή των οφειλών τους, ανέρχονται για το 2013 σε 231 και από αυτές έχουν ήδη εκδοθεί 32 αποφάσεις. Όπως ανέφερε η προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Πύργου, Γιάννα Σωτηροπούλου, οι αιτήσεις αφορούν κυρίως τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά όπου οι δανειολήπτες, ζητούν να πραγματοποίησουν ρύθμιση των οφειλών τους, ακολουθώντας τη δικαστική οδό.

Πως θα γίνει η ρύθμιση

Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια: α) του εξωδικαστικού συμβιβασμού, β) του δικαστικού συμβιβασμού και γ) της ρύθμισης των χρεών με δικαστική απόφαση. Η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή της αίτησης προς το αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Σε δύο μήνες από την κατάθεση της αίτησης προσδιορίζεται η ημέρα επικύρωσης ενώπιον του ειρηνοδίκη και κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο αιτών υποχρεούται να προσπαθήσει να βρει συμβιβαστική λύση με τους πιστωτές (προδικαστικός συμβιβασμός).

Ο οφειλέτης πρέπει εντός δεκαπέντε ημερών από την κατάθεση να επιδώσει την αίτηση στους πιστωτές και τους εγγυητές. Εντός μηνός από την επίδοση οι πιστωτές οφείλουν να καταθέσουν στον φάκελο τις απόψεις τους για το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος. Κατά την ημέρα επικύρωσης ο ειρηνοδίκης είτε θα επικυρώσει τον συμβιβασμό των μερών είτε θα αποφασίσει κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης.

Οι αλλαγές

Σημειωτέον ότι μια σημαντική αλλαγή του ν. 4161/2013 είναι πως ήδη με την υποβολή της αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου ο αιτών υποχρεούται να προβαίνει σε μηνιαίες καταβολές. Το ποσό της δόσης υπολογίζεται με βάση την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Η ελάχιστη καταβολή μπορεί να είναι μικρότερη του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης με ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

* Διασφαλίζεται η κύρια κατοικία και η λοιπή περιουσία μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, αν υφίσταται περιουσία.

* Ακόμη κι αν δεν υφίσταται περιουσία, οι οφειλές υπόκεινται σε ρύθμιση και διαγραφή.

* Στεγαστικά και όποια δάνεια με προσημείωση υποθήκης τοκίζονται με πολύ χαμηλό επιτόκιο και όχι με αυτό της υπερημερίας.

* Καταναλωτικά δάνεια και οφειλές από πιστωτικές κάρτες που θα υπαχθούν σε αυτή τη ρύθμιση, παύουν να τοκίζονται.

* Ορίζεται η δόση στο ποσό που μπορεί πραγματικά να αποπληρώνει ο καταναλωτής, ωστόσο οφείλει να καταβάλλει μηνιαίως στις τράπεζες τουλάχιστον το 10% της οφειλόμενης τελευταίας ενήμερης δόσης, σε κάθε περίπτωση όχι κάτω από 40 ευρώ ανά μήνα και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ κατά τα λοιπά το χρέος του διαγράφεται (κούρεμα χρέους).

* Εκτός εάν ο καταναλωτής εμπίπτει στις εξαιρέσεις του νόμου (π.χ. είναι άνεργος ή εξαιρετικά χαμηλού εισοδήματος), οπότε του δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσει πολύ χαμηλές καταβολές έως και μηδενικές.

* Από την κατάθεση της αίτησης αναστέλλεται αυτόματα κάθε καταδιωκτικό μέτρο και προστατεύεται ο δανειολήπτης καθώς και η περιουσία του.

patrisnews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...